Hem / Aktuellt / Egna nyheter / 2020 / 07 / Äntligen - Årsmötet 2020 är genomfört!

Äntligen - Årsmötet 2020 är genomfört!

Årsmötet 2020 har till slut kunnat genomföras och den viktiga och fantastiska demokratin har värnats. För första gången någonsin digitalt. Vilken resa, vilka möjligheter, vilken utveckling - Hoppas vi slipper det nästa år :)

För första gången någonsin har vi haft ett digitalt årsmöte där möjlighet att begära ordet fanns för de föreningar/ombud som hade röst och /eller yrkanderätt.  Även vår befintliga distriktsstyrelse och valberedning hade yrkanderätt.

Inledningsvis gick vi igenom hur mötet skulle gå till och hur systemet fungerade. Därefter tog Lena Malmqvist, 2019-års distriktsordförande, över och hälsade alla välkomna. Årsmötet godkände föreslagna Gabriella Bragée som årsmötesordförande och därefter fortlöpte årsmötet enligt godkänd dagordning. 

Lena Malmqvist fick förtroende att fortsätta som Distriktsordförande under 2020. Ni finner vår styrelse och våra sektioner här.

Eftersom detta möte inte var som ett vanligt årsmöte så fick vi inte heller möjlighet att i vanlig ordning tacka de inblandande i och kring mötet och inte heller fick vi avtacka avgående ledamöter i styrelse och sektioner.

Därför vill vi nu rikta ett särskilt TACK till: 

  • Gun Kristoffersson - avgående styrelseledamot
  • Johan Wessner - avgående styrelseledamot
  • Jonas Holmberg - avgående sektionsledamot

Stort tack för ert engagemang för ridsporten i Skåne! 

Ett stort tack vill vi också ge till Gabriella Bragée som, genom sitt professionella och rutinerade årsmötesordförandeskap, förde oss vidare i dagordningen med väl avvägd formell ton och dessutom med en dos uppskattad lättsamhet och humor. TACK!

Sist men inte minst vill vi säga tack till Valberedningen för 2019 som, genom Bertil Sjödin (sammankallande), på ett lugnt och strukturerat sätt presenterade sina förslag inför detta digitala årsmöte. TACK!

Om än årsmötet förflöt relativt okomplicerat även i digitalt format så hoppas, önskar och vill vi innerligt slippa det digitala nästa år och träffa er alla. Vi saknar det sociala, lättheten och möjligheten att på riktigt kunna uttrycka tacksamhet till avgående ledamöter och ansvariga för årsmötets genomförande.

Det största tacket vill vi, trots allt, rikta till Er!

Våra föreningar som tagit ansvar för demokratin och förvaltat den genom att använda sin rösträtt. Som engagerat lyssnat, läst och röstat. Utan er stannar ridsporten! Tillsammans är vi Skånes Ridsport!

TACK!