Hem / Aktuellt / Egna nyheter / 2020 / 08 / Förebygg psykisk ohälsa

Ryttarhälsa - Förebygg psykisk ohälsa

I vårt arbete för att förebygga psykisk ohälsa erbjuder vi en serie av föredragshållare. Tre kvällar under höstterminen fokuserar vi på hur vi kan förbättra våra ryttare & barns psykiska hälsa.

Skånes Ridsportförbund ser med oro på utvecklingen och vill bidra till att vår sport och våra föreningar gör aktiva insatser för att stötta unga utövare till ett gott liv. Genom satsningen Ryttarhälsa är målet att bland våra medlemmar öka kunskapen om psykisk ohälsa, vilka uttryck den kan ta sig och vad individen kan göra för att må bättre, eller få hjälp.

I satsningen, som genomförs i samarbete med RF Sisu Skåne, ser vi även att frågan om inkludering har en naturlig plats då utan­förskap kan vara en bidragande orsak till psykiska besvär.

Under den senaste tioårsperioden har den psykiska ohälsan bland unga ökat markant. Även bland utövare av elitidrott har problem uppmärksammats.

Den psykiska ohälsan tar sig många olika uttryck och inom prestationsinriktad idrott kan ofta anorexi, eller andra ätstörningar, vara en inkörsport till ohälsa. Unga kvinnor inom idrotter där smalhet är en prestationsmässig fördel, idrotter som använder sig av viktklasser, samt idrotter där estetiska aspekter av idrottsutövningen bedöms, är särskilt ut­satta att utveckla problem som relaterar till kroppsuppfattningen. Under året planeras en föreläsningsserie om rytta­rens hälsa på tre olika platser i Skåne.

 • 7 september 17.30 - 20.00
  Stress, press och vägen tillbaka.
  Linus Thörnblad var en av Sveriges mest lovande höjdhoppare men tvingades avbryta karriären redan som 25-åring. Han som tidigare hoppat en halvmeter högre än sig själv kom plötsligt inte ur sängen.

 • 28 september 17.30 - 20.00
  Utseendekultur, ungas kroppsuppfattning och idrottande!
  Hur påverkar utseendekulturen de många unga som växer upp med den? Vad gör idrottande för ungas kroppsuppfattning och vad säger forskningen när det gäller ridsporten? Kanske viktigast av allt, hur gör vi för att uppmuntra fler unga att trivas med sin kropp?
  - Kristina Holmqvist Gattario är docent vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, och forskar om individers kroppsuppfattning med särskilt fokus på friskfaktorer för positiv kroppsuppfattning.

 • 12 oktober 17.30 - 20.00
  Vad är psykisk ohälsa?
  Den psykiska ohälsan, och i första hand de lättare psykiska besvären, ökar framför allt hos unga. Vi har ett samhälle som går allt fortare och som ställer krav på oss som vi inte är anpassade för att möta. Hur reagerar kroppen vid psykisk ohälsa? Hur kan ridsporten och närstående förebygga eller hjälpa den drabbade?
  - Johan Fernström är forskare och doktorand vid Lunds universitet samt överläkare psykiatri. Johan forskar även vid enheten för klinisk suicidforskning.

Anmälningslänk.
Observera våra anmälningsregler