Hem / Aktuellt / Egna nyheter / 2020 / 10 / Skärpta allmänna råd i Skåne

Skärpta allmänna råd i Skåne

Med anledning av de skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten tillsammans med respektive smittläkare har utfärdat för flera regioner har förbundsstyrelsen gått igenom rekommendationerna till föreningar, arrangörer och ridskolor.

Hittills har en mycket liten smittspridning identifierats i samband med ridsporten och  ridskoleverksamheten. Den verksamhet som genomförs gör det i en form anpassad efter de råd och rekommendationer som finns från till exempel Folkhälsomyndigheten.

Svenska Ridsportförbundet har förtydligat och förstärkt befintliga råd till genomförande av ridskoleverksamheten, exempelvis avråder vi från övriga aktiviteter som innebär att man samlas i grupp. En stor del av ridsportens verksamhet genomförs i stall, ridhus eller utomhus.

Rekommendationer för verksamhet inom utbildning, ridskola, träningar, träffar och andra aktiviteter - förbundsstyrelsen 2020-10-29

Allmänt
Distrikt och föreningar ska följa rekommendationer och råd från myndigheterna, och ha särskild uppmärksamhet på de lokala allmänna råd som införts. Svenska Ridsportförbundet uppmanar alla arrangörer att ta sitt ansvar.

Myndigheterna utfärdar nu lokala allmänna råd med anledning av smittspridningen.
Därför är det viktigt att var och en följer med i vad som gäller i sitt område. Förändringar kan komma snabbt, och alla måste ta eget ansvar för att hindra smittspridning. 

HÄR uppdaterar Folkhälsomyndigheten information per distrikt

I dagsläget (2020-10-29) finns inga utfärdade reserestriktioner, men Svenska Ridsportförbundet uppmanar alla att överväga om en planerad resa är nödvändig, eller om den kan flyttas fram eller ställas in.

Ridskoleverksamhet och enskild träning
Baserat på nuvarande information bedömer Svenska Ridsportförbundet att ridskoleverksamheten och enskild träning fortsatt kan fortgå under förutsättning att en riskbedömning gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra. Uppdaterade råd och rekommendationer finns HÄR

Utbildningar, träffar och andra aktiviteter
För aktiviteter, som teoretiska utbildningar, träffar och motsvarande, rekommenderas att de skjut upp eller genomförs digitalt. De kan genomföras i fysisk form under förutsättning att en riskbedömning gjorts, som visar att aktiviteten kan genomföras inom ramen för gällande rekommendationer, arrangören skall dock noggrant överväga aktivitetens nödvändighet. En egen mall för riskbedömning finns för att fungera som stöd till arrangören.

Tävlingsverksamheten
Förbundsstyrelsen har tagit ett beslut att tävlingar i Skåne ska ställas in mellan 27 oktober till den 17 november. Beslutet kan komma att förlängas. För de seriefinaler som påverkas genom inställandet av tävlingar under denna period, återkommer vi när vi har ytterligare information.