Hem / Aktuellt / Egna nyheter / 2021 / 03 / Tack - Årsmötet 2021

Tack - Årsmötet 2021

Ännu en gång har vi genomfört vårt årsmöte digitalt. Trots förra årets önskan om fysiskt möte 2021 fick vi även detta år säkerställa demokratin online. Resan detta året var lättare, möjligheterna fler och utvecklingen lite bättre.

Även detta året startade vi upp mötet med inloggning online fast detta året via TEAMs som för många har blivit ett väldigt bekant verktyg. För att följa dagordningen, möjlighet att begära ordet samt utföra eventuell votering säkerställde vi demokratin via ett annat verktyg, eSessions, som hanterade viktade röster. Med på mötet hade vi ca 65 deltagare varav röstlängden fastställdes till 14 föreningar med totalt 40 röster. 

Inledningsvis lyfte vår distriktschef, Maria G Sånesson, upp vikten av RESPEKT och att det i tider som dessa behövs en stadig värdegrund att luta sig mot. I sviterna av Coronan och nu även EHV-1 blir det extra viktigt att lita på varandra och våga tro att var och en tar sitt ansvar. Periodvis har tonerna på sociala medier varit ganska hårda och vi önskar att klimatet blir bättre i takt med att smittorna försvinner och värmen kommer. Och, vi hoppas verkligen att vi kan öppna upp Ridsport-Sverige fullt ut snart igen, med RESPEKT för häst och människa!

Från Svenska Ridsportförbundet gästade Peter Ljungcrantz som lade tonvikten på året som gått och hur coronan påverkat ridsporten. Han lade även mycket vikt kring hans stora hjärtefråga - hästvälfärd. Det har kommit mycket förfrågningar till det nyetablerade Hästvälfärdsrådet och det är ett viktigt intstrument för fortsatt arbete för hästens bästa. "Ska vi kunna motivera en fortsatt användning av hästar inom sporten måste vi visa att vi tar hästvälfärden på allvar". 

Därefter tog Lena Malmqvist, 2020-års distriktsordförande, över och hälsade alla välkomna. Årsmötet godkände föreslagna Gabriella Bragée som årsmötesordförande och därefter fortlöpte årsmötet enligt godkänd dagordning.

Lena Malmqvist fick fortsatt förtroende att verka som Distriktsordförande under 2021. Ni finner vår styrelse och våra sektioner här.

Vi vill nu rikta ett särskilt TACK till:
  • Birgitta Ernblad - avgående styrelseledamot
  • Martin Umaerus - avgående styrelseledamot
  • Johanna Wretling Stadler - avgående styrelseledamot
  • Kristina Still - avgående sektionsledamot i Utbildningssektionen
  • Birgitta Kjellin - från valberedningen

    Stort tack för ert engagemang för ridsporten i Skåne!

Ett stort tack vill vi också ge till Gabriella Bragée som, genom sitt professionella och rutinerade årsmötesordförandeskap, förde oss vidare i dagordningen med väl avvägd formell ton och dessutom med en dos uppskattad lättsamhet och humor. 

Sist men inte minst vill vi säga tack till Valberedningen för 2020 som, genom Bertil Sjödin (sammankallande), på ett lugnt, strukturerat och vant sätt presenterade valberedningens förslag i detta digitala årsmöte. TACK!

Om än årsmötet förflöt relativt okomplicerat även detta år så hoppas vi att vi inför nästa år har möjlighet att själva välja hur årsmötet ska genomföras. Kanske fysiskt eller digitalt eller kanske både och! Oavsett så saknar vi det sociala, lättheten och möjligheten att på riktigt kunna uttrycka tacksamhet till avgående ledamöter och ansvariga för årsmötets genomförande.

Det största tacket vill vi, trots allt, rikta till Er!
Våra föreningar som tagit ansvar för demokratin och förvaltat den genom att använda sin rösträtt. Som engagerat lyssnat, läst och röstat. Utan er stannar ridsporten! Tillsammans är vi Skånes Ridsport!

TACK!

ps. på årsmötet hedrades också den person som fick ÅRETS SKÅNEHÄST. Men det är en helt egen nyhet :)