Hem / Aktuellt / Egna nyheter / 2021 / 07 / Arrangera en rosettklass

Arrangera en rosettklass

Detta är en klass för att utveckla och stimulera fler att rida dressyr, göra dressyren roligare och ge möjligheten att premiera och stoltsera med sina egna prestationsförbättringar ute på banorna.

Rosettklasser kan gå i vilket program som helst men påannonseras som en bedömning för en specifik klass av arrangören i Propositionen. Bestämmelser enligt TR. Rids på 1* och 2* tävlingar under 2021/22.

Priser, Ekipage får rosettvalör efter sin procentsats. Prisutdelning sker enligt arrangörens riktlinjer i propositionen.

Guldrosett kräver minst 69% , Silverrosett kräver minst 67%, Bronsrosett kräver minst 65%

För arrangören:

Skånes Ridsportförbund erbjuder alla intresserade arrangörer att få en uppsättning ”metall”rosetter till en klass på sin tävling. Detta erbjudande gäller så långt vårt rosettlager räcker. Motkravet är att klassen skall dömas av 2 domare. Skånes RF bidrar även med ett ekonomiskt stöd på 500:- för att täcka det extra domararvodet i klassen. Domarna skall döma på två protokoll, var för sig, som brukligt vid fler domare.

Syfte: Skånes RF:s Dressyrkommitté vill på det sättet ge våra skånska dressyrdomare chansen att även på lägre nivå döma tillsammans med en kollega. Vi hoppas att satsningen kommer att stimulera till mer samsyn i domeriet, bredda nätverket, samt bidra till en högre kompetens hos domarkollegialet. Vi tror även att satsningen kommer ge ryttaren ett mervärde genom att denne får två protokoll för sin ritt.

I propositionen på valt program lägger man in namn: Rosettklass och att man tillämpar rosettbedömning enligt riktlinjer från Skånes Ridsportförbunds Dressyrkommitté. Lägg gärna med länk till denna info/pdf från hemsidan.

Det är en bedömning likt Clear Round Mom 201, 2.8 och priserna består av rosetter i valörer utifrån procentsatserna nämnda ovan. Rosetterna hämtas upp av arrangören på Skånes Ridsportförbunds kansli efter överenskommelse via mail, This is a mailto link, i god tid före tävling, och överblivna rosetter återlämnas skyndsamt till kansliet.

Förtydligande, det är arrangörens ansvar att rosetterna kommer till tävlingsplatsen i tid, och att överblivna rosetter återlämnas veckan efter genomför tävling!

För fler roliga tävlingar så som procentklasser och showklasser läs här!