Hem / Aktuellt / Egna nyheter / 2022 / 01 / Nya restriktioner påverkar våra arrangemang

Nya restriktioner påverkar våra arrangemang

Flera delar av Svenska Ridsportförbundets och då även vår verksamhet påverkas av myndigheternas nya restriktioner. Vi försöker finna nya vägar, ställer om och anpassar aktiviteterna.

Nedan följer en presentation av de aktivteter vi har inplanerade i januari och februari samt vilka åtgärder vi har tvingats ta kopplat till varje aktivitet.

 • 16 januari - UNGDOMSDAGEN - Flyttas till datum i vår. prel 8 maj
 • 25 januari - Grönt kort kurs för nya kursledare/rep.kurs - Digitalt
 • 29 januari - HÄSTVÄLFÄRDSDAGEN - Online 29:e 
 • 29-30 januari - Repkurser för funktionärer
  Överdomare & Domare Hoppning - Digitalt
  Banbyggare - Flyttas längre fram
  Överdomar Dressyr - Digitalt för både 29/1 och 30/1
 • 3 februari - Equipe/TDB kurs - Dressyr - Flyttas till prel. 28 april
 • 5-6 februari - Paraledarutbildning - Flyttas till 2-3 april
 • 7 februari - Information om Ridledarutbildningen - Fortsatt digitalt
 • 11 februari - FRUKOSTRÄFF för ridskolor  - Flyttas till prel. 11 mars
 • 13 februari - Repkurs Dressyrdomare - Inväntar besked
 • 15 februari - Uppstart Ridskolecupen - Digitalt

Vi uppdaterar löpande i våra kanaler så fortsätt följa oss här och där. 


I enlighet med myndigheternas beslut har Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse beslutat om följande rekommendationer för ridsporten från och med torsdagen den 23 december.

Tävling: endast endagarstävlingar utan uppstallning är tillåtna och arrangörer måste se till att följa rekommendationer om att hålla avstånd och begränsa antalet personer. Detaljerad information finns i Svenska Ridsportförbundets tillfälliga tävlingsregler under coronapandemin. Dessa bestämmelser gäller till och med den 16 januari 2022.

Pay & jump/ride, öppen bana och programridning: dessa aktiviteter kan genomföras utifrån att allmänna råd om Covid-19 och riskbedömning så tillåter, samt med tillfälliga TR som utgångspunkt. Detta gäller till och med den 16 januari 2022.

Utbildningar, träffar och andra aktiviteter: dessa rekommenderas i första hand genomföras digitalt eller flyttas fram i tid. De kan genomföras i fysisk form under förutsättning att en riskbedömning gjorts, som visar att aktiviteten kan genomföras inom ramen för gällande rekommendationer, arrangören skall dock noggrant överväga aktivitetens nödvändighet. Beslutet gäller till och med den 31 januari 2022.

Lägerverksamhet: lägerverksamhet med övernattning, så som ridläger och träningsläger, avrådes. Detta gäller till och med den 16 januari 2022.