Hem / Aktuellt / Egna nyheter / Ansök till Ridledarkursen

Ansök till Ridledarkursen

Skånes Ridsportförbund och Smålands Ridsportförbund genomför i samarbete Ridledarkursen 2020.

Utbildningens upplägg är att man går två delar, för att ge hästar och deltagare de bästa förutsättningarna för att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen delas upp i två delar.

Tid och plats: 

Del 1 den 9 april - 13 april 2020 
Plats: Bollerup

Del 2 den 22 juni - 5 juli 2020  
Plats: Bollerup  

Kursledare:  Susanne Axén 

Utbildningsmål: Eleven skall efter genomgången kurs under handledare kunna leda elementära lektioner i ridning och i teoretiska ämnen som följer upp ridningen samt bör ha personlig färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning och hästkunskap, som motsvarar godkänt prov för ryttarmärke Brons.

Ridprov: Sökande skall avlägga ridprov 15 mars 2020 på Landskrona Ridklubb. Hoppning ingår i provet.

Ansökningstid: Fullständig ansökan skall vara distriktet tillhanda senast den 28 februari 2020. Ofullständig ansökan beaktas ej.

Mer information om kursen samt ansökningsblanketter.