Hem / Aktuellt / Covid -19

Covid-19

Vi bevakar noggrant rapporteringen och utvecklingen av coronaviruset.

Vi hänvisar främst till mer information via följande källor:

Vi agerar inte själva i denna situation utan följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten samt har en tät dialog med såväl Svenska Ridsportförbundet som Riksidrottsförbundet. Givet denna situation kan vårt utbud och rekommendationer snabbt komma att förändras, alla berörda meddelas då.

Här finner ni svar på vanliga frågor rörande tävlingar, träningar och ridskolor.

Information gällande planerade kurser och arrangemang

För att skapa trygga och säkra miljöer följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör i enlighet med detta riskanalyser för varje kurs och arrangemang vi har. Vi har redan vidtagit flera åtgärder för att förebygga smittorisk. T.ex. information till kursdeltagare om vikten av god hand hygien och vikten av att stanna hemma vid minsta symptom på smittsam sjukdom. Även förändringar i sortiment vid servering på kurser har gjorts m.m.

Vi har även gjort förändringar i våra avbokningsregler och för närvarande gäller att ni har möjlighet att avboka med kort varsel. Kursavgiften blir också då helt krediterad. Dock gäller fortsatt våra regler kring efteranmälan och ej anmäld frånvaro.

Tips till föreningar

Folkhälsomyndigheten uppmanar till att genomföra en riskbedömning för evenemang med färre än 50 personer (gäller fr.o.m, 20-03-29). Tips på hur man kan arbeta för att minimera smittorisken på tävling och träning under tävlingslika former samt exempel på riskanalys gjord av en förening finns att tillgå här.

Rekomendationen är även att kontakta våra smittskyddsansvarige för ytterligare riskbedömning av arrangemanget. 

Region Skåne

Smittskydd Skåne, 205 02 Malmö. Telefon 040-33 71 80
Smittskydd Skåne, 291 85 Kristianstad. Telefon 040-309 16 16
E-post: This is a mailto link
Webbplats: http://www.skane.se/smittskydd


 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang med färre än 50 personer

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med vägledning för de evenemang och sammankomster (möten, konferenser etc) som inte omfattas av regeringens förbud av fler än 50 personer deltagare.
I Folkhälsomyndighetens vägledning finns allmänna åtgärder för att minska spridningsrisken av coronaviruset, och en checklista för riskbedömning.

Följande allmänna åtgärder bör vidtas för att minska smittspridningsrisken:

  • Genomför en riskbedömning
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också digitala möten eller webbseminarier som alternativ för fysiska möten. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.