Hem / Aktuellt / Covid -19

Covid-19

Vi bevakar noggrant rapporteringen och utvecklingen av coronaviruset.

Vi hänvisar främst till mer information via följande källor:

Vi agerar inte själva i denna situation utan följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten samt har en tät dialog med såväl Svenska Ridsportförbundet som Riksidrottsförbundet. Givet denna situation kan vårt utbud och rekommendationer snabbt komma att förändras, alla berörda meddelas då.

2021-03-31   Tävlings för yrkesverksamma 
Det, av försiktighetsåtgärd, tillfälliga tävlingsstoppet pga EHV-1 hävs från och med den 12 april. Det beslutet tog Svenska Ridsportförbundets styrelse på onsdagen. Därmed tillåts tävlingar för yrkesverksamma igen enligt myndigheternas rekommendationer. Tidigare undantag för ryttare födda 2005 och senare gäller inte längre efter tidigare myndighetsbeslut, med anledning av pandemin. Läs mer

2021-02-26   Tillfälligt tävlingsstopp för barn och unga

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att undantaget som tillåtit enstaka tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare upphör att gälla från och med den 1 mars. Därmed införs ett tillfälligt tävlingsstopp för barn och unga inom ridsporten. Läs mer

145 ridsportföreningar beviljas krisstöd
130 miljoner kronor ges i kompensationsstöd till 2000 föreningar och 31 specialidrottsförbund med distrikt, för effekter av corona hösten/vintern 2020. 145 ridsportföreningar har fått beviljat stöd. Läs mer

2021-02-10   Anpassning av ridskoleverksamheten

Som regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigare meddelat kan de som är födda 2002 och senare återigen återgå till träning. Läs mer hos RF
Det innebär att förbundsstyrelsen rekommenderar en anpassning, i möjligaste mån, av ridskoleverksamheten, till max 8 ridskoleryttare per grupp för elever födda 2001 eller tidigare.
Grupper med barn och unga under 19 år berörs inte av rekommendationen, inte heller ledare, ridlärare eller annan personal. Restriktionerna gäller fram till 30 juni men tiden kan förändras beroende på utvecklingen i samhället och nya besked från myndigheterna

Riksidrottsförbundet kommer att ge besked om kompensationsstödet för kvartal 4 den 23 och 24 februari. Föreningar och förbund tillsammans med distrikt kunde ansöka om stöd fram till den 26 januari.

2021-01-21 Uppdatering tillfälliga TR och definition för yrkesverksamma

2021-01-22 (2021-01-14) Med pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 kommer krav och skyldigheter för bl a idrottsanläggningar. Det finns mycket att ta hänsyn till i ridsportens verksamheter, både på ridskolan, på anläggningar och i tävlingsverksamheten. Nu finns checklistor för ridskola/ridverksamhet samt tävling. Läs mer (Texten uppdaterad 2021-01-22 efter nya besked från regeringen)

Svenska Ridsportförbundet följer noga utvecklingen med anledning av smittläget, där det händer mycket och läget förändras fort. Hur situationen påverkar verksamheten utvärderas kontinuerligt. Distrikt och föreningar ska följa rekommendationer och råd från myndigheterna. Förändringar kan komma snabbt, och alla måste ta eget ansvar för att hindra smittspridning. 

Folkhälsomyndighetens nationella och allmänna råd från den 14 december 2020 (pdf)

HÄR uppdaterar Folkhälsomyndigheten information per distrikt/region

Ridskoleverksamhet och enskild träning
Baserat på nuvarande information bedömer Svenska Ridsportförbundet att ridskoleverksamheten och enskild träning fortsatt kan fortgå under förutsättning att en Covid-19 Plan och riskanalys har gjorts som visar att aktiviteten är möjlig att genomföra.
Dock lägger Riksidrottsförbundet bl.a. vikt vid följande: 
  • Att det är ordinarie träning på den egna föreningen
  • Ledare och utövare ska undvika kollektivtrafik
  • Avstå från att vistas inomhus om möjligt
Varje förening måste fatta sina egna beslut med kloka omdömen och tydliga riskbedömningar så att vi kan fortsätta bedriva vår sport på ett fortsatt föredömligt sätt. Medskicket är också att det som går att ställa in och skjutas upp bör med all tydlighet övervägas!

Frågor och svar - ridskola, förening, tävling 

Vi förstår att det kan dyka upp många frågor och funderingar just nu. För att du lättare ska hitta information du letar efter har vi gjort två informationssidor. Där finns också vanliga frågor och svar, samt viktiga länkar.

Här finner ni svar på vanliga frågor kopplade till Corona.

Information gällande planerade kurser och arrangemang

För att skapa trygga och säkra miljöer följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör i enlighet med detta riskanalyser för varje kurs och arrangemang vi har. 

Kommande kurser finner ni här i kalendern där det också framgår om kursen hålls digitalt. Även inplanerade fysiska träffar kan komma att arbetas om till digitala träffar om det är mest lämpligt.

Vi har även gjort förändringar i våra avbokningsregler med anledning av Covid-19.

Ta hand om varandra

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
  • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
  • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.

(Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/)

Region Skåne

Smittskydd Skåne, 205 02 Malmö. Telefon 040-33 71 80
E-post: This is a mailto link
Webbplats: http://www.skane.se/smittskydd