Hem / Aktuellt / Ridsport i politiken

Ridsport i politiken

5 100 personer står på kö runt om i Skåne för att få börja rida. Inför valet den 11 september har vi därför gjort en sammanställning över vad de politiska partierna i de skånska kommunerna gör, och planerar att göra, för att stärka ridsporten.

Var lägger du din röst i höst?

För de allra flesta barn och unga är ridskolan inkörsporten till ridsporten. På ridskolan lär sig barnen inte bara att rida och får kunskap om hästen och dess behov, utan ridskolan fungerar även som en fritidsgård med mycket generösa öppettider.

På de skånska ridskolorna sker varje vecka drygt 9 160 uppsittningar och trots att ridskolorna jobbar för fullt med att utveckla sin verksamhet kan de inte ta emot alla. I dagsläget står hela 5 100 personer på kö runt om i Skåne för att få börja rida.
Som all annan föreningsverksamhet får ridskolorna stöd från både kommun och stat. Hur de politiska partierna ser på ridsporten har stor betydelse för ridskolornas möjligheter att verka och utvecklas. Inför valet den 11 september har därför Skånes ridsportförbund gjort en sammanställning över vad de politiska partierna i de skånska kommunerna gör, och planerar att göra, för att stärka ridsporten.

På de skånska ridskolorna står 5 100 personer i kö.

Om enkäten

Under februari - mars skickade Skånes Ridsportförbund en enkät till samtliga partier i alla skånska kommuner. Enkäten innehöll sju frågor och riktades till partiets gruppledare för kommunfullmäktige. Tillsammans med enkäten bifogades ett faktablad gällande ridsport. I utskicket framgick att svaren skulle komma att offentliggöras och spridas bland annat via Skånes Ridsportförbunds webbplats och sociala kanaler.

Den totala svarsfrekvensen blev 56%. Flest svar lämnade Centern med svar från 25 av Skånes 33 kommuner. Liberalerna var tätt efter med 23 svar. På frågan vilket inflytande partiet haft under större delen av innevarande mandatperiod svarade 54% av respondenterna att partiet är i opposition medan 34% svarade att de styr med stöd av ett eller flera andra partier. 12% av respondenterna uppgav svarsalternativet ”annat” på samma fråga.

I de olika kommunerna varierade siffrorna mellan 1 och 9 över hur många partier som svarat, flest svar kom från Lund med Hässleholm som god tvåa. Östra Göinge sticker ut som den enda kommun där inte något parti alls besvarat enkäten.

Här kan ni ta del av enkäten: val2022.skaneridsport.se

Röstar du häst i höst?