Hem / Om oss / Organisation / Styrelsen

Styrelsen

Så här ser styrelsen ut 2020-2023:

Årsmötet utser styrelsen som tar de stora besluten inom Skånes ridsportförbund. Styrelsen kan också överlåta sin beslutanderätt i vissa frågor till kommitté, sektion eller annat organ.

I Skånes Ridsportförbunds stadgar står bland annat att styrelsen ska verka för ridsportens regionala utveckling samt i övrigt verka för ridsportens intressen. Styrelsen ska även främja och stödja verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i föreningarna samt hästhållningen och säkerheten i dessa.

Lena Malmqvist - Ordförande    e-post     
Pia Peterson       
Per Bergström       
Ingela Gullberg      
Christina Holtenäs      
Michael Burhoff      
Viveca Byhr Lindén      
Jonas Haak      
Anna Mannfalk      
Camilla Olsson      
Felicia Lohff, DUS ordförande  
 
Yrsa Holst (DUS suppl.)      
Maria G Sånesson, personalledamot