Hem / Om oss / Organisation / Valberedning

Valberedning

Valberedningen består av följande ledamöter, valda årsmötet 2020:

Bertil Sjödin - Sammankallande   Malmö   e-post
Eva Björk   Trelleborg    
Birgitta Kjellin   Helsingborg    (ej med på bild)
Gun Kristoffersson   Malmö    
Viktor Gunnarsson   Löderup    

November 2020

Valberedningen hade sitt tredje möte 9/11. De enkäter som skickades ut tidigare till förtroendevalda har kommit i retur och vi utvärderar just nu alla svaren samt ser över eventuella vakanser som måste åtgärdas. Läget kommer att meddelas föreningarna senast den 1 januari 2021.

Förutom distriktsstyrelsen följer vi även tävlings- och utbildningssektionerna i deras arbeten och ska lyssna in behov och synpunkter.

September 2020

I valberedningen pågår just arbetet med att parallellt följa distriktsstyrelsens. Samtidigt görs en planering av det fortsatta arbetet fram till distriktsstämman 2021. Vi kommer även att följa tävlingssektionen samt utbildning-/ridskolesektionen.
Vårt första möte höll vi den 21:e september och nästa är planerat till den 9:de november. Oktober, november och december är våra mest aktiva månader i valberedningsarbetet.

Glöm inte att det är ni föreningar i distriktet som kan påverka genom att nominera era kandidater till oss.

Välkomna att höra av er till oss!