Hem / Om oss / Vision och värdegrund

Vision och värdegrund

Vision

Svensk Ridsport – Världens bästa!  

Verksamhetsidé

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla - hela livet  

Värdegrund

Våra värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Utifrån ledorden ansvar, respekt, engagemang, glädje och tillsammans, arbetar vi för värderingar och en ridsportanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot hästar och människor.

Ridsportandan står för hög säkerhet, etik och moral. Den skapar trivsel och trygghet och hjälper oss att arbeta tillsammans och för våra hästars bästa. Ridsportandan gör det enklare för alla att ta ansvar och agera utifrån våra gemensamma värderingar. Det blir lätt att göra rätt. Ridsportandan skapar kraft i organisationen och gör att alla - aktiva, ledare och föräldrar – kan vara goda ambassadörer för ridsporten. Vi är bäst tillsammans!

Vi arbetar för en anda där:

·        Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. 
Vi agerar om hästen far illa.

·        Vi respekterar

Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.

·        Vi engagerar

Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.

·        Vi sprider glädje

Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.

·        Vi är bäst tillsammans

Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

Våra Ledstjärnor
Foto: Mikael Sjöberg

Ridsportens ledstjärnor

För att alla ska trivas och känna sig trygga inom ridsporten, både hästar och människor, har ridsporten samlats kring några ledstjärnor. 

HÄSTEN

 Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden

 Jag behandlar alla hästar med respekt

 Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa

 Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av

 Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

MÄNNISKAN

 Jag visar respekt för alla människor

 Jag bekräftar och berömmer andra

 Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller

 Jag är en god förebild för ridsporten

 Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler