Hem / Utbildning och event / Ledarutbildningar / Ridledarutbildning

Ridledarutbildning

Skånes Ridsportförbund och Smålands Ridsportförbund genomför i samarbete Ridledarkursen 2020.

Utbildningens upplägg är att man går två delar, för att ge hästar och deltagare de bästa förutsättningarna för att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen delas upp i två delar.

Tid och plats: 

Del 1 den 9 april - 13 april 2020 
Plats: Bollerup

Del 2 den 22 juni - 5 juli 2020  
Plats: Bollerup  

Kursledare:  Susanne Axén 

Utbildningsmål: Eleven skall efter genomgången kurs under handledare kunna leda elementära lektioner i ridning och i teoretiska ämnen som följer upp ridningen samt bör ha personlig färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning och hästkunskap, som motsvarar godkänt prov för ryttarmärke Brons.

Hästar: Eleven skall till del 2 av kursen medföra en häst. Hästen skall ha uppnått minst 6 års ålder samt ha en utbildningsståndpunkt motsvarande tävlingsmässigt - Lätt B i dressyr och 0.90 i hoppning.

Ridprov: Sökande skall avlägga ridprov.
15 mars 2020 på Landskrona Ridklubb. Hoppning ingår i provet.

Ansökan: Blanketten samt bilagor mailas eller skickas in till Skånes Ridsportförbund.

Skånes Ridsportförbund
Flyinge Kungsgård 1802, 247 93 Flyinge
This is a mailto link

Eleven skall under året uppnå lägst 18 år. ”Basutbildning för ridsportens ledare” är obligatorisk. För de som inte innehar den finns möjlighet att genomföra Basledarutbildningen under våren 2020. Kursen vänder sig till dem som vill söka vidare i ridlärarutbildningarna och vill få en bra grund.

Ansökningstid: Fullständig ansökan skall vara distriktet tillhanda senast den 28 februari 2020. Ofullständig ansökan beaktas ej.

Att tänka på: Kursen kräver god kondition hos både ryttare och häst.

Kostnad: 24 000:-/deltagare.

I kostnaden ingår:
Del 1: kost, ridning på lånad skolhäst samt visst kursmaterial. Ett fåtal rum kan erbjudas mot extra kostnad, 1750 kr.

Del 2: logi i enkelrum, kost, uppstallning inkl. strö och grovfoder för en egen medtagen häst samt visst kursmaterial.

Föreningen kan söka Projektmedel från Svenska Ridsportförbundet för deltagare på Ridledarkursen med 8 000:-.

Antagningsbesked: Får du vid det personliga samtalet efter ridprovet.

OBS! Kursen kan enbart genomföras med 12 deltagare.

Ansökningsblankett och mer information