Hem / Utbildning och event / Ledarutbildningar / Ungdomsledarkurs I-III

Ungdomsledarkurs I-III

Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska:

• utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor

• få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor

• få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap

• få insikt i hur man kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar

• utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv

• utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten

Detta är de övergripande målen som kursdeltagaren ska ha uppnått vid avslutad kurs. Kursupplägget innehåller föreläsningar, hemuppgifter, grupparbeten, diskussioner och övningar.