Hem / Utbildning och event / Ryttarutveckling / Ryttarutveckling Ungdom

Ryttarutveckling Ungdom

Denna satsning görs under höstterminen.

Skånes Ridsportförbund erbjuder, i samarbete med Lantmännen KRAFFT AB och Folksam, en ungdomssatsning till unga ryttare i grenarna hoppning, dressyr, fälttävlan och sportkörning. Ryttarutveckling Nivå 1! (hopp och dressyr) & Ryttarutveckling Nivå 2 (hopp, dressyr, sportkörning och fälttävlan)

Nivå 1.

Målgrupper: 
Ålder: 13 – 17 år, födda år 2002-2006. Ekipage på både häst och ponny.
Hoppning; Utbildningsnivå 1.00m - 1.10m. Ponny LC/LB.
Dressyr; Utbildningsnivå LC/LB. 
Ryttare utan egen häst; Deltar på Flyinges skolhästar, både dressyr, hoppning och markarbete ingår. Utbildningsnivå LC/LB.

Målsättning: 

  • Att: Stimulera till allsidiga häst- och ridkunskaper. 
  • Att: Ge ryttare förutsättningar att utvecklas på bästa sätt genom att belysa vikten av att få en bred grundutbildning. I utbildningsplanen sätts stort fokus på hästens omvårdnad, ryttaren som idrottare, hästkunskap, ridlära, etik och moral. I ridningen är det fokus på sits, balans och följsamhet. 
  • Att: Ge utökad kunskap och förståelse för faktorer som påverkar hästens välmående. 
  • All träning och aktivitet ska utgå från barnrättsperspektivet samt genomsyras av ”Ridsporten Vill” och ridsportens ”Code of Conduct” samt Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor.

Nivå 2.

Målgrupper:
Ålder: 13 – 17 år, födda år 2002-2006. Ekipage på både häst och ponny.
Hoppning; Ekipage ska kunna uppvisa: felfri runda i 1.20 alt LA under de senaste 24 månaderna. Dressyr; Ekipaget ska kunna uppvisa ett godkänt resultat i LA under de senaste 24 månaderna. Fälttävlan; Ekipaget ska ha genomfört minst en start i H100/P80 under de senaste 24 månaderna. Körning; Ekipaget ska genomfört minst en start i Sportkörning LA under de senaste 24 månaderna.
Du får inte redan vara uttagen till någon landslagssatsning inom SvRF. Du måste även känna att Du vill vara en ambassadör för vårt Distrikt, ridklubben Du rider för och genom det bära de värde-grunder som Svensk Ridsport står för.

Målsättning: 

  • Att: Skapa grundläggande tekniska färdigheter, allsidig träning för ryttare/kuskar samt introduk-tion inom idrottspsykologi.
  • Att: Ge utökad kunskap och förståelse för faktorer som påverkar hästens välmående. All trä-ning och aktivitet ska utgå från barnrättsperspektivet samt genomsyras av ”Ridsporten Vill” och ridsportens ”Code of Conduct” samt Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor.
  • Att: Göra ryttarna/kuskarna förberedda för att kunna nomineras till central ryttarutveckling Nivå 3.

Du måste även känna att Du vill vara en ambassadör för vårt Distrikt, föreningen Du rider för och genom det bära de värdegrunder som Svensk Ridsport står för.

KRAFFT Logotyp