Hem / Utbildning och event / Ledarutbildningar

Ledarutbildningar

Ridsporten och stallet är en stark ledarskola. Här formas framtidens ledare både inom ridsporten och i många fall på jobbet. Starka ledare med fötterna förankrade på stallbacken.

Svenska Ridsportförbundet erbjuder ledarutbildning på olika nivåer. Första steget är förberedande ungdomsledarkurs (FULK) arrangerad av vår ungdomssektion. Andra steget är ungdomsledarkursen  ULK I-III. Det är en grund för söka vidare till ridsportens yrkesutbildningar.

Ridledarkursen är en förberedande ridlärarkurs.

 

Basutbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

 

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar.

 

Du är en del av svensk ridsport

Som ledare i ridsporten är du en viktig förebild och en guide som står för både trygghet, inspiration och kunskap. Som ledare har du ett ansvar att utveckla dem du leder på ett bra sätt. Det innebär att följa de regler och normer som vi tillsammans kommit överens om. Det handlar också om att vara engagerad och stå för hög etik och sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor. Att vara ledare handlar både om att utveckla sig själv och andra