Basutbildning

Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. 

Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för flera av Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att Basutbildningen ska vara obligatorisk för ridsportens ledare.

 • Förbundskaptener och landslagsledare, utbildningstillfället ska vara gemensamt för landslagsledare från alla grenar
 • Centrala förtroendevalda inklusive utskott och kommittéer
 • Centrala tjänstemän

Basutbildningen är också obligatorisk och ett behörighetskrav för:

 • Utbildare i central och regional ungdomsutbildning, ledarutbildning och funktionärsutbildning samt grönt kort på distrikts- och föreningsnivå.
 • Deltagare i utbildningarna Funktionsnedsättning och delaktighet steg III, samtliga regionala och centrala funktionärsutbildningar, Ridledarutbildningen, Svensk Ridlärare I samt till C-tränarutbildningen.
Stor utbildningdag 9 aril för er som idag är verksamma i ridsporten 
 • ENBART öppen för; Officiella funktionärer, tränare, ridlärare, ridledare och annan ridskolepersonal, Grönt Kort-utbildare och de som ämnar gå Ridledarutbildningen i år. 

Målgrupp: Basutbildning vänder sig till nuvarande och blivande ledare inom ridsporten, till exempel tränare, ridlärare, lagledare, funktionärer och förtroendevalda. Rekommenderad ålder minimum 18 år.

Datum: 9 april                

Plats: Lund, - Scandic Star Tid: 9.00 - 16.00

Kurskostnad: 1200kr.

Medlem i annat distrikt kan anmäla till kursen dock har medlem i skånedistriktet förtur.  

OBS! Anmälan är bindande.
Om deltagare avanmäler mellan 14 mars -1 april debiteras materialkostnader mm, om 300 kr. Om deltagare avanmäler efter den 1 april debiteras den faktiska kostnaden om 1200 kr. Max 25 deltagare. Minst 15 deltagare krävs.

Anmälan
Senast den 10 mars via Denna anmälningslänk

Material: Kursmaterialet inklusive utbildningsplan och hemuppgift skickas till dig ca 2-3 veckor före utbildningsträffen.

Utbildningsplan: Basutbildning för ridsportens ledare består av: webbaserade studier (ca 10 studietimmar) och en fysisk träff 9 april. 

Innan utbildningsträffarna går du igenom följande kapitel i arbetsboken

 • Ridsporten Vill
 • Ridsportens organisation
 • Tävlingsreglementet I
 • Ledarskap; Jaget samt Jaget & Laget
 • Hemuppgift: Gör hemuppgiften ”Berättelser utan slut” på sid 10-12 i arbetsboken.
  Ta med dina tre uppsatser till den andra utbildningsträffen.

Utbildningsträffarna innehåller följande områden:

 • Ledarskap       
 • Kommunikation                                                 
 • I samspel med andra                                                               
 • Diskussion av hemuppgift                                  
 • Prestationsmiljöer                                              
 • Kunskapskontroll

Välkommen!

Stiftelsen Gripen logga

Sparbanken Skåne Logga