Hem / Utbildning och event / Ledarutbildningar / Ungdomsledarkurs I-III

Ungdomsledarkurs I-III

Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska:

  • utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor
  • få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
  • få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap
  • få insikt i hur man kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar
  • få kunskap om hur du som ung ledare kan bidra till ett positivt klimat i din
    verksamhet
  • utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv
  • utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten

Detta är de övergripande målen som kursdeltagaren ska ha uppnått vid avslutad kurs. Kursupplägget innehåller föreläsningar, hemuppgifter, grupparbeten, diskussioner och övningar.

Kurs våren 2022

Kursort: Lund

Datum         
Första delen, ULK I, är den 26-27 mars
Andra delen, ULK II, är den 23-24 april
Tredje och sista delen, ULK III, är den 21-22 maj

Kursledare    
Linn Albertsson/Johanna Holtenäs

Kursavgift     
6500:- (+100 kr vid efteranmälan)
  inkluderar alla tre stegen. För detta erhåller du kost, logi i flerbäddsrum, kursmaterial och ULK-jacka. Avgiften betalas direkt i samband med anmälan alternativt förskottsfaktureras klubben.
Anmälan är bindande.

Anmälningslänk 
Gäller alla TRE delarna!
Sista dag för anmälan är den 24/2 2022. Stegen bygger på varandra kunskapsmässigt.

Hemuppgifter delas ut mellan kurstillfällena.                 

Övrigt       
Observera att deltagaren måste ha fyllt 15 år för att bli antagen till kursen. Storlekar på ULK-jackan tas upp vid första träffen.

Man måste delta på alla tre stegen för att få ett kursintyg.

Antal deltagare
20 st.  (minimiantal 15)

Kallelse
Personlig kallelse och program kommer att skickas ut till samtliga deltagare ca. en vecka före kursstart.

Ytterligare upplysningar kan fås genom Skånes Ridsportförbund, tel. 046 – 529 10. Deltagarna ska ha för avsikt att gå alla steg och är, fr.o.m. att anmälan skickats in, anmäld till hela kursen, alla steg under våren 2022.

VÄLKOMNA!