Hem / Utbildning och event / Grönt kort

Grönt kort

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart så du känner dig trygg och välförankrad i ridsportens värdegrund.

Det här behöver du göra

 1. Anmäl dig till en Grönt kort kurs hos en förening, om inte din förening anordnar någon kurs så se här i vår kalender om du finner en kurs i din närhet.
 2. Ha koll på förkunskapskraven som är nya för 2021.
 3. Grönt kort kursen är uppbyggd i två delar
  * En del som du gör på webben - Du genomför 10h webbaserade studier innan träffen.
  * En del som du har tillsammans med din kursledare - 10 h utbildning som åtföljs av ett avslutningsprov.
 4. Gå in på SISU Förlag, klicka för att beställa din webbdel, därefter kommer en länk via mail som ger dig behörighet till webbplatsen Grönt kort. Denna webbdel skall du vara klar med senast fem dagar innan träff med kursledare.

Här hittar du ett intyg om förkunskaper (pdf), med bilaga som innehåller information om vilka förkunskaper som behövs. Förkunskaper intygas av Svensk Ridlärare lägst level I eller licensierad tränare med lägst C-tränarbehörighet. För kusk intygas av behörig tränare i körning. Intyget ska fyllas i och lämnas till ansvarig Grönt kort-utbildare i föreningen, i samband med den första fysiska träffen med kursledaren.

Kursinnehåll

 • Vad gör svenska Ridsportförbundet                                   
 • Hästens välfärd
 • Ridsportens grenar
 • Tävlingsreglementet
 • Väl förberedd                                                                                  
 • Före tävling
 • På tävling                                                                                         
 • Efter tävling
 • Stickprov på de praktiska förkunskaperna

Registrering av grönt kort i TDB

Den som går Grönt kort kursen kommer under kursens gång att registrera sig i tävlingsdatabasen (TDB) om hen är över 18 år och inte finns registrerad som ryttare på annans konto.
Viktigt! Alla barn som finns registrerade i TDB sen tidigare som ryttare under sin förälders/målsmans profil ska inte skapa ett nytt konto i samband med Grönt Kort-kursen. Minderåriga ska/bör inte ha en egen inloggning utan ska läggas till under "Mina sidor - Ryttare" under förälders/målsmans profil i TDB. 
Vi inte har möjlighet att spara personuppgifter på godkända kursdeltagare under obestämd tid. Detta medför att varje kursdeltagare måste skapa konto i TDB innevarande eller senast under nästkommande kursår. Om man inte gjort det kommer man även i detta fall behöva göra om kursen/skriva om provet.

Följande åldersgränser gäller:

 • Alla över 14 år som vill börja tävla ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.
 • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan hen själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste hen ha ett eget grönt kort. Du har hela året som du fyller 13 år på dig att gå kursen samt avlägga proven.
 • För barn upp till och med 12 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person (de ska inte erlägga kursavgift). Ett barn som gått Grönt kort-kurs med målsman vid 12 års ålder eller yngre måste alltså ändå gå om kursen själv, tidigast det år hen fyller 13 år.

Aktuella kurser ute hos våra föreningar finner ni här.

Skånes Ridsportförbund arbetar kontinuerligt för att säkerställa våra medlemmars personuppgifter i enlighet med GDPR. Den uppdaterade integritetspolicyn innefattar förändringar bland annat gällande Grönt Kort-registreringar. 

Hos oss på Skånes Ridsportförbund är våra medlemmar i fokus i allt vi gör. Vi behandlar en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att administrera tävlingar, hålla kurser, registrera grönt kort eller förmedla viktig information.

I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter och hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss. Som ett led i att ytterligare säkerställa våra medlemmars personuppgifter har vi upprättat rutiner för att radera personuppgifter i enlighet med policyn.

 Läs mer om registrering av Gröna kort här.

Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse har fastställt att det ska vara ett krav att deltagare på Svenska Ridsportförbundets grund- och fortbildningar ska vara medlemmar i förening ansluten till förbundet. Deltagare i grund- och fortbildning ska vid anmälan uppge vilken förening de är medlemmar i.

Länk till SvRF information om Grönt Kort m.m.