Hem / Förening / Kommundialogen

Kommundialogen

Hur är läget i er kommun?
Erbjudande om behovs- och nulägesanalys av kommunens ridklubbar 

Har du koll på läget inom hästverksamheten i din kommun? Eller har du koll, men vill att fler ska få fakta på bordet? Skånes Ridsportförbund har 19 000 medlemmar fördelat på cirka 115 ridklubbar, varav hälften har ridskoleverksamhet. Det innebär att det i princip finns ridskolor i varje skånsk kommun. 

Skånes Ridsportförbund erbjuder nu de skånska kommunerna hjälp att utveckla ridsporten. Genom djupintervjuer och insamlande av fakta undersöker vi de olika ridklubbarna som finns i kommunen.  Vi tar reda på vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilken utvecklingspotential som finns och vilka hinder de ser. Vi undersöker även vad föreningen har för mål, drömmar och visioner och vilket stöd de önskar från kommunen för att utveckla ridsporten.

Under det senaste året har Skånes Ridsportförbund anlitats av Skurups respektive Hässleholms kommuner. De färdiga rapporterna har presenterats för kommunernas fritidsnämnder och kommunstyrelser för vidare beslut gällande utveckling av ridsporten. 

Skånes Ridsportförbund målsättning

Ridklubbarnas, och speciellt ridskolornas, utveckling är starkt kopplad till vilket stöd kommunen bidrar med. Skånes Ridsportförbund vill därför erbjuda er hjälp med att göra en nulägesanalys av hur behoven ser ut för ridklubbarna i er kommun. Denna analys kan bli ett effektivt verktyg i er fortsatta satsning på föreningsliv, idrott och folkhälsa med utgångspunkt i det uppdrag som Svenska Ridsportförbundet har genom Riksidrottsförbundet. 

Kontakta Sara Palmman på Skånes Ridsportförbund för ett första möte! 

This is a mailto link, 0730-82 81 09  

 

Skånsk ridsport håller 19 000 barn, ungdomar och vuxna i rörelse och gemenskap!  

 


Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar. 

Ridsporten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och arbetar aktivt för en ökad mångfald under parollen - Ridsport för alla - hela livet! Inom ridsporten är det möjligt att vara nybörjare som tonåring och vuxen och vi arbetar aktivt för att välkomna s.k. återvändare.  

Ridsporten är den näst största barn- och ungdomsidrotten i Sverige och den största para-sporten. Ridklubbarna är en fritidsgård där man kan vara även när man inte har sin träning, där bl.a. ungdomssektionerna anordnar en rad aktiviteter utan häst.  

Forskningen visar att samvaron med hästen har positiva effekter på vår psykiska hälsa. Mötet med hästen är här och nu, en direkt dialog utan ord. Inom ridsporten finns unika möjligheter att utveckla en rehabiliteringsverksamhet för ökad folkhälsa med hästen i centrum.