Hem / Hästkraft / Barnkonventionen / Barnkonventionen - Artikel 3

Barnkonventionen - Artikel 3

Målet med artikelserien är att öka kunskapen om Barnkonvention. Vi vill även informera föreningar och tränare om vilka verktyg som finns för att följa den nya lagen och hur den kan användas som en språngbräda för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

Att följa barnkonventionen (BK) handlar i utgångsläget mer om att göra det bästa för barnen än en juridisk plikt, även när Barnkonventionen nu blivit lag. Om vi blir ännu bättre på att låta alla vara med (BK artikel 2), ha en verksamhet där barnet står i fokus (BK artikel 3), skapar trygga idrottsmiljöer (BK artikel 6) och ger barnen möjlighet att påverka (BK artikel 12) så får vi rimligen en bättre ridsport där fler unga vill vara med längre.

Nedan listar vi några tips på vad föreningen och tränaren kan göra för att följa Barnkonventionen samt ger förslag på vidare läsning.

OBS! Viktigt! Se nedanstående lista som en inspiration. Prioritera och välj en eller två punkter som passar din förening eller ditt ledarskap och gör dem ordentligt – istället för att försöka göra många saker halvdant.

Tips till föreningen

Prata om Barnkonventionen som ett hjälpmedel för ett gott ledarskap i barn- och ungdomsidrotten. Om ni har diskuterat Barnkonventionen och dess fyra grundprinciper i föreningen har ni tagit ett steg på vägen mot en bättre verksamhet. Förankra Barnkonventionen i föreningens policy och värdegrund och säkerställ att er policy är uppdaterad. Informera barn och föräldrar samt nya ledare om er förenings policy och värdegrund.

    • Skapa trygga idrottsmiljöer Gör en plan för det förebyggande arbetet mot mobbning, kränkningar och trakasserier och gör en handlingsplan ifall olyckan är framme. Våga lyfta frågan i föreningen, prata om det och viktigast av allt, agera om något händer. Det finns stöd att få via Svenska Ridsportförbundets webbplats under länken Trygg i stallet
  • Utbilda barnen i deras rättigheter BRIS har tagit fram ett bra material Barnets Spelregler
  • Skapa rutiner för att göra barnens röst hörda både i ungdomssektionen och i föreningen i stort.
  • Häng upp affischen ”Välkommen till vår anläggning” på väl synlig plats på anläggningen. Affischen finns att få från Skånes Ridsportförbunds kansli.

Tips till ledaren

  • Utgå ifrån vad du tror är barnets bästa i ditt ledarskap
  • Prata med barnen och ta in deras perspektiv. Var lyhörd och uppmärksam. Om vi tidigare har engagerat oss för barnen kan vi framöver jobba med barnen.
  • Var en förebild. Du är en viktig person i många barns liv.
  • Ta reda på du ska vända dig när du behöver stöd. Vem i föreningen ska du kontakta om du oroar dig för att ett barn far illa? Du kan bland annat få stöd hos BRIS Vuxentelefon för idrottsledare.
  • Låt barnen tävla på sina villkor. Undvik att ta in vuxenvärldens "tävlingshets" i barnens idrott. Lyft istället glädjen med hästar, gemenskapen och utvecklingen.

Tidigare artiklar:
Del 1:
Barnkonventionen blir lag – en möjlighet till utveckling
Del 2: Barnkonventionen ur ett idrottsperspektiv