Hem / Hästkraft / Inkludering


Viarps Kör och Ridklubb är en av pilotföreningarna och har gjort en film om sitt arbete.

Inkludering

Inkludering handlar om vilket samhälle vi vill ha, öppet och välkomnande eller slutet med rädsla för det nya.  

Oavsett var man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har är föreningslivet öppet för alla. Vissa grupper har lätt att hitta in i hästvärlden medan andra inte spontant kommer till stallet. Med olika typer av insatser kan föreningarna få fler att komma till stallet och få uppleva precis samma som vi upplever när vi är tillsammans med hästarna.  

Utveckla er verksamhet

För att få en verksamhet som inkluderar fler kan föreningen behöva fundera över den verksamhet som bedrivs idag. Kanske kan de målgrupper som ni nu inte når vara intresserade av andra former av verksamhet, t.ex. spontanridning, introduktionskurser, fadderverksamhet, hästkunskapskurser eller kanske helt enkelt att bra rida varannan vecka? 

Nedan presenteras exempel på vad några föreningar i Skåne gjort för att hitta nya medlemmar. 

Introduktionskurs

Eftersom stallet också är en fritidsgård dit man kan åka för att bara vara, pyssla med hästarna eller fixa i stallet även de dagar medlemmarna inte har ridlektion, är det viktigt att lära känna någon i stallet för att kunna känna sig trygg och som en del av gemenskapen kring hästen. Därför kanske inte ett enstaka prova-på tillfälle leder till att man vågar börja på ridskolan. En lite längre introduktionskurs kan vara ett sätt att lära känna sporten, hästarna och övriga medlemmar.

Österlens Ridklubb har genomfört projektet Hästkraft utan gränser i Österlen. Projektet syftade till att välkomna nyanlända barn och ungdomar, i första hand tjejer, till klubbens verksamhet. Målet var att ge en introduktion till och skapa engagemang för sporten och livsstilen och samtidigt ge de nyanlända och asylsökande tjejerna en tillhörighet i ridklubben genom att möta redan aktiva ungdomar i föreningen. Läs mer; Rapport från Skånes ridsportförbunds besök på föreningen.

Viarps Kör- och Ridklubb
Föreningen som ligger strax utanför Landskrona har lång erfarenhet av integrationsarbete och har genom samarbeten med andra organisationer genomfört många olika typer av projekt. Projekten har haft olika målgrupper, ibland flickor, ibland ensamkommande och ibland hela familjer. Läs mer; Rapport från Skånes ridsportförbunds besök på föreningen

Hässleholms Ridklubb medverkar i projektet HUR KUL- som helst som är ett samarbetsprojekt med Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad, Agria samt åtta ridklubbar från denna del av Skåne. Projektet syftar till att lyfta fram kvinnligt utvecklande ledarskap och hållbarhetsperspektivet inom ridsporten. Då social hållbarhet diskuterades ledde det bl.a. fram till integrationsprojektet HURIS som startades upp 2016. HURIS är också ett samarbete med Hässleholms kommun där ett tiotal ensamkommande ungdomar kommer till stallet en gång i veckan under några veckor för att prova ridning. Läs mer; Rapport från Skånes ridsportförbunds besök på föreningen".

Fadderverksamhet

Om föreningen vill öppna upp sin verksamhet för andra grupper som nyanlända barn, ungdomar eller vuxna genom t.ex. en introduktionskurs bör man fundera på hur deltagarna lär känna medlemmarna i föreningen. Ett sätt är ett ha mentorer eller faddrar som finns med och visar i stallet och hjälper till att leda hästarna.

Viarps Kör- och Ridklubb har genomfört ytterligare ett integrationsprojekt med fokus på nyanlända barn och unga och deras föräldrar tillsammans med Cityidrotten i Landskrona och med ekonomiskt stöd genom Skåneidrotten. Alla barnen har en fadder från ridskolan som hjälper dem i stallet och under ridningen. Läs mer; "Rapport från Skånes ridsportförbunds besök på föreningen".

Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening ville introducera ridningen till nya målgrupper och särskilt välkomna nyanlända barn och ungdomar till sin verksamhet. Detta eftersom idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Barn och unga verkar må bra av idrotten och därmed spelar idrotten en viktig roll som samhällsnytta. Det är också ett sätt att bygga sociala nätverk och en möjlighet att finnas med i en social gemenskap.  Syftet var att nå nya målgrupper och att de ska få bekanta sig med ridsporten och föreningen och kanske vill de sedan fortsätta rida i den ordinarie verksamhet. Läs mer; Rapport från Skånes ridsportförbunds besök på föreningen.

Ridning som spontanidrott! 

Ridning kan man prova kostnadsfritt hos Malmö Civila Ryttarförening. Aktiviteten vänder sig till alla som inte redan är inskrivna i en grupp på MCR, även till de som inte ridit. Satsningen ingår i Malmö Stads satsning Spontan i stan. 
Läs mer...

Inkludering och mångfald för vuxna som en del av etableringen 

Som ridskola har ni stora möjligheter att aktivt bidra i introduktionen, integrationen och etableringen även för nyanlända vuxna. Delaktighet i föreningslivet kan skapa bättre förutsättningar för nyanlända att lära sig samhällets koder, prata svenska i vardagen samt skapa ett kontaktnät och därigenom få större möjligheter att påverka sin livssituation och sin hälsa. Föreningslivet kan också vara en möjlighet till praktik eller ett framtida arbete. Läs mer om hur Helsingborgs fältrittklubb fick en bra förstärkning till sin förening.

I Skåne finns NAD (Nätverk Aktivitet Delaktighet) som är ett delprojekt i Partnerskap Skåne och finansieras av Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbetsförmedlingen. Inom NAD försöker man erbjuda vägar ut i föreningslivet för personer som är nyanlända. Syftet är att skapa möjligheter att lära känna nya människor, öva svenska språket och förbättra sin hälsa. Läs mer om Lunds Civila Ryttarförening projekt i samarbete med NAD.  

Vill du veta mer om NAD så gå in på deras webbplats,  www.natverket.org, eller kontakta NAD-konsulenten i ert område

 Hästkunskap och ridning  

Det är inte alltid det är möjligt att få till ytterligare en grupp som får plats i ridhuset under vintern. Då kan man starta med hästkunskap och stallpyssel som är en viktig del för att kunna rida och ta hand om hästen. Lund Civila Ryttarförening är en av föreningarna som hade hästkunskap på schemat. Läs mer