Hem / Hästkraft / Inkludering / Tydlig information

Tydlig information

Tydlig och tillgänglig information

För att alla ska kunna ta del av den verksamhet som finns på ridskolan/klubben är det viktigt att det finns tydlig och enkel information.

  • Hur ser informationen om föreningen och om hur man gör för att börja rida ut? 
  • Hur ser informationen om reglerna i stallet ut?
  • Är informationen lätt att hitta?
  • Är informationen lätt att förstå?
  • Är informationen lätt att förstå för de allra minsta?
  • Finns den på flera språk?
  • Sitter informationen om reglerna i stallet och information om hästarna och deras utrustning på en höjd så att alla kan läsa?
  • Kan informationen i stallet t.ex. ges genom text och bild?

Fundera också på hur er information sprids och om den når alla målgrupper? Ni kan t.ex. sprida informationen genom er webbplats, Facebook, Instagram men även genom kommunen, skolor och SFI. Kanske er konsulent på RF-Sisu - Skåne har tips och idéer om hur informationen kan spridas?

Skånes Ridsportförbund har tagit fram en plansch med "Stallregler på flera språk": Ladda ner den eller kom gärna förbi oss på kansliet och hämta en.

Inom ramen för Projekt Hästkraft har Lunds Civila Ryttarförening tillsammans med Tamam i Lund tagit fram ett material med hästtermer på flera språk som en del av sitt inkluderingsarbete. Materialet togs fram tillsammans med de barn och ungdomar som deltog i en introduktionskurs under hösten 2016. Materialet "Hästtermer på flera språk" kan ni ladda ned här och använda i er verksamhet.