Hem / Tävling & Träning

Tävling & Träning

Tävlingar med restriktioner

Nedan följer de restriktioner som gäller för all tävling fr.o.m 1/6 2020.

För mer grenspecifik information klickar ni er vidare till respektive gren nedan. Men läs först noga igenom punkterna nedan. 

 • Ansökningar för regional och lokal nivå i hoppning och dressyr behandlas av distrikten.
 • Ansökningar om nya tävlingar på elit- och nationell nivå i hoppning och dressyr behandlas av Svenska Ridsportförbundet. I alla övriga grenar behandlas ansökningar av Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet inhämtar först distriktens synpunkter.
 • Riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens råd ska genomföras och publiceras. Råd och samråd med lokal eller regionalt smittskydd ska genomföras av distrikten. Inför beslut om godkännande ska smittsituationen i respektive region särskilt beaktas. Ansökningar kan nekas på denna grund.

Allmänt

 • Tävlingar och klasser kan endast utlysas för deltagare t o m 18 år, dvs födda 2002 eller senare.
 • Högst 50 personer inkl funktionärer får vistas på tävlingsplatsen samtidigt. Arrangören ska tillse att inga andra än tävlande, en medhjälpare/häst och funktionärer vistas på tävlingsområdet. Alla övriga ska genom arrangörens försorg nekas tillträde.
 • Tips 1: Vid ankomst släpps endast två personer/häst i transportekipaget in på tävlingsplatsen. Undantag, se sportkörningens delmoment. 
  Tips 2: Vid ankomst tillhandahåll markering (exempelvis armband etc). för att lätt kunna identifiera de som kan få vistas på tävlingsplatsen.
 • Upptagningsområdet för tävlingen är för ryttare vars folkbokföringsadress ska vara inom distriktet där tävlingen hålls, samt för ryttare med folkbokföringsadress högst 15 mil från tävlingsplatsen oavsett distrikt, räknat fågelvägen från folkbokföringsadressen till tävlingsplatsen. Detta ska framgå av propositionen.
 • Arrangören måste självmant ta bort anmälda ryttare med adress i TDB utanför upptagningsområdet. 
 • I beslutsunderlaget för antal startande räknas en medhjälpare per häst.
 • Officiella funktionärer enligt respektive TR, tas i första hand från upptagningsområdet och ska inte ingå i en riskgrupp. Begränsa antalet funktionärer totalt. 
 • Jordbruksverkets bestämmelser om veterinär ska följas.
 • Alla tävlingar ska hållas utomhus.
 • Sekretariat i första hand via telefon/digitalt, elektroniska betalningar. Person på plats för att kolla vaccinationer mm.
 • Ingen prisutdelning. Eventuella priser hämtas i sekretariatet eller skickas per post.
 • Undvik cafeteria. Be deltagare ta med matsäck.
 • Undvik uppstallning, övernattning och camping.