Dressyr

Skåne är det största tävlingsdistriktet och vi har många serier som går under året. I dressyr finner du AllsvenskanTorstensons Senior CupSkatan . Vi har även Skånska Mästerskapen. Många roliga och spännande tävlingar med andra ord. Det finns tävlingar för alla! Anmälningslänkar finner ni under respektive serie och seriebestämmelser finner ni samlade här.


Dressyr är en bedömningssport, på samma sätt som till exempel konståkning och dans. Dressyrprogrammen från Lätt C till Grand Prix och Grand Prix Special är dressyrens obligatoriska program. Finaler, både internationellt och nationellt, avgörs oftast i kür (freestyle), det fria programmet till musik.

Fem domare (sju på mästerskap och världscupfinaler) följer ekipagen med argusblick. Poängen från samtliga domare adderas och omvandlas till procent som sedan blir ekipagets slutresultat. Domarna tittar på hästens framåtbjudning och lydnad, spänst, schvung och elasticitet i rörelserna och ryttarens inverkan, och sätter sedan poäng mellan 0 och 10. Vissa moment har koefficient. Om du rider fel väg blir det poängavdrag. 

I bedömningen kür komponerar ryttaren fritt sitt eget program och väljer musik. Mycket uppskattat av publiken som får se en helt ny uppvisning för varje ekipage. Vissa obligatoriska rörelser ska ingå, men här finns plats för fantasi och uppfinningsrikedom. Ofta ligger küruppvisningarna på en betydligt högre svårighetsgrad än de traditionella programmen.

Skånes Ridsportförbunds Dressyrkommitté arbetar ständigt för:

  • Att ge fler möjlighet att rida precis det program man önskar och behöver, under tävlingslika former, på redan befintlig tävling.
  • Att ge fler möjlighet att testa högre program än vad man är kvalificerad för, under kontrollerade former.
  • Att förbättra utbudet för den aktive, samt ge arrangörer en möjlighet att öka på startfältet.
  • Att ge domare möjlighet att praktisera och döma högre klasser än de har behörighet för, kanske tillsammans med fler kollegor, för vidare förkovran.

Det ger, utöver roliga cuper, även andra klasser, till exempel:

Rosettklasser

Detta är en klass för att utveckla och stimulera fler att rida dressyr, göra dressyren roligare och ge möjligheten att premiera och stoltsera med sina egna prestationsförbättringar ute på banorna.
Rids på 1* och 2* tävlingar under 2021/22.

Rosettklasser kan gå i vilket program som helst men påannonseras som en bedömning för en specifik klass av arrangören i Propositionen. Bestämmelser enligt TR.

Priser, Ekipage får rosettvalör efter sin procentsats. Prisutdelning sker enligt arrangörens riktlinjer i propositionen.

  • Guldrosett kräver minst 69% , Silverrosett kräver minst 67%, Bronsrosett kräver minst 65%

För arrangören:

Skånes Ridsportförbund erbjuder alla intresserade arrangörer att få en uppsättning rosetter till en klass på sin tävling. Detta erbjudande gäller så långt vårt rosettlager räcker. Motkravet är att klassen skall dömas av 2 domare. Skånes RF bidrar även med ett ekonomiskt stöd på 500:- för att täcka det extra domararvodet i klassen. Domarna skall döma på två protokoll, var för sig, som brukligt vid fler domare.

Syfte: Skånes RF:s Dressyrkommitté vill på det sättet ge våra skånska dressyrdomare chansen att även på lägre nivå döma tillsammans med en kollega. Vi hoppas att satsningen kommer att stimulera till mer samsyn i domeriet, bredda nätverket, samt bidra till en högre kompetens hos domarkollegialet. Vi tror även att satsningen kommer ge ryttaren ett mervärde genom att denne får två protokoll för sin ritt.

I propositionen på valt program lägger man in namn: Rosettklass och att man tillämpar rosettbedömning enligt riktlinjer från Skånes Ridsportförbunds Dressyrkommitté. Lägg gärna med länk till denna info/pdf från hemsidan.

Det är en bedömning likt Clear Round Mom 201, 2.8 och priserna består av rosetter i valörer utifrån procentsatserna nämnda ovan. Rosetterna hämtas upp av arrangören på Skånes Ridsportförbunds kansli efter överenskommelse via mail, This is a mailto link, i god tid före tävling, och överblivna rosetter återlämnas skyndsamt till kansliet.

Förtydligande, det är arrangörens ansvar att rosetterna kommer till tävlingsplatsen i tid, och att överblivna rosetter återlämnas veckan efter genomför tävling!

Procentklasser

Riktig klass på riktig tävling, krävs att ekipage är kvalificerat för att rida, och den är kvalificerande. Bedöms av behöriga domare. Ej valbart i TDB men i programmet Equipe, sök Procentklasser på DK.

Exempel på hur det kan se ut i propp:
Lätt B:2 (2016)
Procentklass rid valfritt 60x20 program (LB:2 - MB:5)
Rosett, Hederspris
Du skriver i anteckning till arrangör vilket program du vill rida.
Ni tävlar mot varandra på uppnådd %.

Syfte:

  • Att ge fler möjlighet att rida precis det program man önskar och behöver, under tävlingslika former, på redan befintlig tävling.
  • Att ge fler möjlighet att testa högre program än vad man är kvalificerad för, under kontrollerade former.
  • Att förbättra utbudet för den aktive, samt ge arrangörer en möjlighet att öka på startfältet.
  • Att ge domare möjlighet att praktisera och döma högre klasser än de har behörighet för, kanske tillsammans med fler kollegor, för vidare förkovran.

Showklasser

Extra klass på redan befintlig tävling när domare finns att tillgå. Läggs in som ”klubbtävlings”-klass. Klassen ska påannonseras som 40 m eller 60 m klass.

Ej kvalificerande, ekipaget behöver ej vara kvalificerad till sitt program.

Kan ridas för mindre antal domare (1-2 istället för 3) som kanske inte har behörighet för klassen, gäller högre klasser. Detta godkänner man i och med sin anmälan. 

Ekipagen tävlar endast med sin procent mot varandra. Exempel, ett ekipage som rider LA:3 på 67% slår ett ekipage som rider MsvB:5 på 66%.

Startavgift som vanligt, anmäler till klassen som vanligt, men anmäler också på separat lista vilket program man önskar rida. Prisutdelning enligt propp och RM
Önskvärt att ÖD finns på plats, säkerställa egenkontrollen ”hästvälfärd”.

Kontakta Skånes dressyrkommitté