Hem / Tävling & Träning

Tävling & Träning

Skåne är det största tävlingsdistriktet och vi har många serier som går under året.

I hoppning finner du 

I dressyr finner du 

Många roliga och spännande tävlingar med andra ord. Det finns tävlingar för alla!

Anmälningslänkar finner ni under respektive gren och serie. Seriebestämmelser finner ni samlade här.


Tävlingar med restriktioner

Tävlingar kan från den 14 juni arrangeras enligt TR, Tävlingsreglementet, i samtliga grenar utom hoppning där antalet begränsas till 50 starter per klass.

Här finner ni grenspecifika TR-anpassningar

 • Ansökningar för regional och lokal nivå i hoppning och dressyr behandlas av distrikten.
 • Ansökningar om nya tävlingar på elit- och nationell nivå i hoppning och dressyr behandlas av Svenska Ridsportförbundet. I alla övriga grenar behandlas ansökningar av Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet inhämtar först distriktens synpunkter.
 • Riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens råd ska genomföras och publiceras. Råd och samråd med lokal eller regionalt smittskydd ska genomföras av distrikten. Inför beslut om godkännande ska smittsituationen i respektive region särskilt beaktas. Ansökningar kan nekas på denna grund.

Allmänt

 • Tävlingar och klasser kan utlysas för alla deltagare fr.o.m. 14 juni.
 • Högst 50 personer exkl. funktionärer får vistas på tävlingsplatsen samtidigt. Arrangören ska tillse att inga andra än tävlande, en medhjälpare/häst och funktionärer vistas på tävlingsområdet. Alla övriga ska genom arrangörens försorg nekas tillträde.
 • Upptagningsområdet för tävlingen är för ryttare vars folkbokföringsadress ska vara inom distriktet där tävlingen hålls, samt för ryttare med folkbokföringsadress högst 150 km från tävlingsplatsen oavsett distrikt, räknat fågelvägen från folkbokföringsadressen till tävlingsplatsen. Detta ska framgå av propositionen.
 • Arrangören måste självmant ta bort anmälda ryttare med adress i TDB utanför upptagningsområdet. 
 • I beslutsunderlaget för antal startande räknas en medhjälpare per häst, sportkörningen exkluderad.
 • Officiella funktionärer enligt respektive TR, tas i första hand från upptagningsområdet och bör inte ingå i en riskgrupp. Begränsa antalet funktionärer totalt. 
 • Jordbruksverkets bestämmelser om veterinär ska följas.
 • Alla tävlingar ska hållas utomhus.
 • Sekretariat i första hand via telefon/digitalt, elektroniska betalningar. Person på plats för att kolla vaccinationer mm.
 • Protokoll distribueras elektroniskt till ryttarna. Mail eller sms.
 • Ingen prisutdelning. Eventuella priser hämtas i sekretariatet eller skickas per post.
 • Undvik cafeteria. Be deltagare ta med matsäck.
 • Begränsa uppstallning, övernattning och camping.