Hem / Förening

Förening

Det är mycket att hålla reda på för de som sitter i en föreningsstyrelse eller är verksamma i en ridskola. Därför har vi samlat viktig information till er i länkarna till vänster.

Vi har även här på hemsidan en dokumentbank där ni alltid kan finna aktuella styrdokument, policys eller tips på hur man kan göra sin förening mer tillgänglig för paraverksamhet.

Observera att uppgifter om medlemsantal skall rapporteras till Svenska Ridsportförbundet senast den 15 januari via Idrott Online Klubb. Antalet medlemmar rapporterat per den 15 jan innevarande år ligger till grund för medlemsfaktureringen.